stomatology

 Az esztétikus tömések készítéséhez az adhezív technika adja az alapokat. Ez kémiai tapadási mechanizmusokat hív segítségül a fogak helyreállításában. Manapság már nem csak tömések alkalmazzuk ezt a technikát, hanem fontos szerepe van a héjtechnikában, indirekt fogtömések (inlay, onlayek), fémmentes és adhezív hidak, csapok, csonkfelépítések készítésében.

Ezeknek a restaurációknak az esztétikán túl (szép, fehér, fogszínű) több „jó” tulajdonsága is van: csak minimálisan kell fúrni, ami főként a szuvas és elszíneződött szövetek eltávolítására terjed ki. A fúrás után a zománc- illetve dentinfelszín edzése, maratása következik, így „kesztyűujjszerű” bemélyedések keletkeznek a maratott felszínen, ez csak mikroszkóp alatt látható, illetve leszárítva a szövetet matt felületet kapunk. Majd erre kerül rá a ragasztóanyag és csak ezek után következik a esztétikus tömőanyag. Ezt a tapadási mechanizmust nevezik „tépőzár-effektusnak”, mert a fogszövetek és a ragasztóanyag mint a tépőzár két felszíne találkozik az adhezív technika során. A korszerűbb anyagokban a ragasztóanyag és a savazó anyag már egyben található meg, így könnyebbé válik a fogorvos munkája és természetesen a páciensnek is kevesebb nehézségen kell alávetnie magát. Fogászati rendelőnkben e két ragasztási technikát alkalmazzuk, lépést tartva a fogászat előrehaladásával. Az alkalmazott anyagok minősége nem mindegy az elkészült tömés szempontjából. A esztétikus tömőanyagokat speciális rétegzési technikával juttatjuk be az előkészített üregbe, ha szükséges több szín kombinációjával érjük el az élethű restaurációkat. Fogászati rendelőnkben többféle esztétikus tömőanyagot használunk, többféle indikációra.

Néha megeshet töméskészítés után, hogy az adott fog érzékennyé válik. Ettől az érzékenységtől nem kell megijedni, pár hét alatt csökkennie kell, illetve el kell múlnia. Amennyiben úgy érzi a páciens, hogy a tömött fog előbb érintkezik, mint a többi, vagy eltolja jobbra, vagy balra az állkapcsot, akkor érdemes visszajönni egy kb. két perces fájdalom mentes beavatkozásra, amelynek során leveszünk a magas tömésből.

„Akkor tehát csak tömni kell, doktornő?” – milyen sokszor és szinte megkönnyebbülten ejtik ki ezeket a szavakat a páciensek, szinte reménykedve, hogy csak egy már jól ismert „rituálén” fognak túlesni (és pár óra múlva már el is felejthetik az egészet…).

Pedig a tömés – ha jól van elkészítve – nem egyszerű dolog!

Azt persze mindenki tudja, hogy nem mindegy, milyen tömőanyag kerül a fogakba. Ebben a kérdésben a választási lehetőségeket mindenki ismeri: amalgám vagy „fehér” tömés. Rendelőnkben amalgámtömést nem készítünk, nem is készítettünk sohasem, és nem is fogunk. Az amalgámtömés cseréjét viszont gyakran el kell végeznünk. Legtöbbször kipattanások, törések és másodlagos szuvasodások jelennek meg a tömések szélén. Az amalgám nem csak anyaga és színe miatt hátrányos a szájüregben, hanem töméstechnikailag sem a legjobb választás (több foganyag elvételével, dentinalávájások készítésével, makroretenciók kialakításával mind-mind meggyengítjük a maradék keményszövetet).

Nehézfém-mentesítés protokoll (dr. Csiszár Róbert)

Milyen a jó fogtömés és mit válasszunk?

Az ár-érték arány nagyon fontos az elkészült tömések élettartamára vonatkozóan. Jó minőségű kompozitból, adhezív módszerrel felépített fognál extrém erőhatásra általában nem a tömésből törik ki darab, hanem esetleg a foganyagból. Jó példája ez az esztétikus tömőanyagok erősségének. A kompozitok minősége, ahogy áruk is, nagymértékben változó. Természetesen minőségi eltérések figyelhetőek meg a különböző fajták között. Az a fogorvos, aki kicsit is ad munkája minőségére, nagyon megnézi, milyen anyaggal tömi be a fogat. Íme néhány kritérium, a teljesség igénye nélkül:

 • jó megmunkálhatóság
 • kiváló polírozhatóság
 • széles színválaszték
 • alacsony polimerizációs zsugorodás
 • kaméleon-effektus
 • antagonistabarát
 • kiváló széli záródás
 • törésekkel szembeni ellenállás

Minél több kritériumnak felel meg egy kompozit, annál magasabb az ára, így könnyen belátható, hogy nem lehet sokat várni azoktól a tömésektől, amit a fogorvos pár ezer forintos áron készít el.

És, hogy mitől jó egy tömés?

Többek között:

 • gondos üregtisztítás, üregalakítás, szuvas szövet teljes eltávolítása (kivétel ilyenkor az indirekt-pulpasapkázás, mert itt minimális demineralizált dentinszövet meghagyásával, és erre gyógyszer rétegzésével érhetjük el a dentinszövet újratermelődését, csakis akkor, ha a pulpa él.)
 • adhezív technika alkalmazása
 • jó minőségű savazó- és ragasztóanyag
 • jó minőségű esztétikus tömőanyag
 • rétegzési technika
 • gyógyszerek alkalmazása, ha szükséges
 • helyes megvilágítási technika
 • jól kipolírozott tömésfelszínek, hogy a lepedék ne tudjon megtapadni a tömés felszínén
 • nincs anyaghiány a fog és az esztétikus tömőanyag között
 • saját fogszövettel harmonizáló szín
 • csücsök-barázdarendszer esztétikus helyreállítása

Fogászati rendelőnkben többféle indikációra többféle kompozitot alkalmazunk. A két legismertebb:

3M Espe cég Filtek esztétikus tömőanyaga (Filtek Z250, Filtek Supreme), mely univerzális esztétikus kompozit valamennyi restaurációra. Kaméleon-effektusa révén a környező fogszövetek színéhez adaptálódva meg tudja teremteni a tökéletes átmenetet a fogszövetek és az esztétikus tömőanyag között. Kitűnő kopásállósága, nagyfokú törésekkel szembeni ellenállása van, melyet követéses vizsgálatok igazolnak. Kitűnő széli záródás hozható létre vele, mert tömör, mégis finom konzisztenciájának köszönhetően könnyű alakítani, formálni. Cirkónium-szilikát töltőanyagának köszönhetően igen kisfokú a polimerizációs zsugorodása, ezért másodlagos szuvasodás (tömések mellett gyakran létrejövő szuvasodás) előfordulása ritkább, mint társainál. Hosszú távú megbízhatósága miatt kitűnően lehet belőle töméseket, direkt héjakat mintázni.

A másik kedvelt kompozitunk az Ivoclar Vivadent (igen nagy múltú, 1923-ban alapított cég) IPS Empress Direct terméke. Kitűnő magas fényűre polírozhatóság, magas esztétika, nagyfokú kopásállóság jellemzi.A transzlucenciája pedig a foghoz hasonló.

A 32 szín és az 5 transzlucencia fokozat nyújtotta rétegezési lehetőségnek köszönhetően az IPS Empress Direct használatával a kerámiához hasonló eredmény érhető el. A dentin és zománc színek eltérő kémiai összetétele kiválóan kezelhetővé teszi az anyagot. Feldolgozási ideje hosszú, kiválóan idomul környezetéhez. A dentin masszák erős röntgenárnyékot adnak, zsugorodásuk alacsony, kiválóan adaptálhatók az adhezív réteghez. A zománcmasszák főleg kicsi illetve nanotöltőrészecskékből állnak, melyek a polírozás során sima felületet és kiváló fényt adnak.

Töméseinkhez a Voco cég Vococid savját,

és a 3M Espe cég Adper Single Bond II-jét,

illetve VII. generációs adhezívként az Adper Easy One Self Etch-jét használjuk.

Ez utóbbi egy egykomponensű önsavazó adhezív. Tömés utáni (postoperatív) érzékenység nagyon ritkán fordul elő vele. Ez egy VII. generációs ragasztórendszer, hosszan tartó fejlesztés eredményeként jött létre. Mindkét rendszer megbízható széli záródást hoz létre a fogszövet és az esztétikus tömőanyag között.

Fogászati rendelőnkben konzerváló fogászatban és protetikában (fogpótlások) jártas és elkötelezett fogszakorvosok dolgoznak, akiknek a szaktudása biztosíték a megbízható, kiváló minőségű munka létrehozásában. Fogorvosaink folyamatosan továbbképzik magukat, hogy az adott szakterület kiváló ismerőjévé váljanak. Ennek egyik jól látható eredménye a tömések készítésekor a maximális odafigyelés. Néhány példa – a teljesség igénye nélkül – mitől is válik egy fogorvos a konzerváló fogászat és a fogpótlások szakértőjévé: maximális foganyag megtartás, minimálinvazív üregkialakítás, alagút szuvasodások kitisztítása, a megfelelő zománclécek megtartása mellett, fogak közti, íny alatti szuvasodások megtalálása, és korrekt ellátása (ez azért fontos, mert később a felső zománc beroppanásával akár már gyökérkezelésbe is belefuthatunk), direkt héjak készítése. A protetika területéről: veneerek, héjkerámiák, direkt, adhezív, csiszolásmentes hídak, komplikált kombinált fogpótlások készítése.

Folytatás: Belbecs… a fog szíve, lelke