Nem járt még nálunk? Segíthetünk?


Online bejelentkezés | Kapcsolat

 

A konzerváló fogászat, vagy megtartó fogászat a fogorvoslás egyik legygyorsabban fejlődő ága. Mindenkinek – fogorvosnak és páciensnek is – az a legjobb, ha a saját fogunkat tudjuk megőrizni és évtizedekig használni. Ehhez persze bizonyos időközönként kisebb-nagyobb beavatkozásokra van szükség. Ha időben meg tudunk állítani egy-egy folyamatot, akkor a fog még hosszú ideig funkcióképes marad.

A szuvasodás (caries) a fog kemény szöveteinek a legtöbb esetben irreverzíbilis változásait idézi elő. A szánkban lévő baktériumok által termelt savak idézik elő demineralizációs (ásványi anyag kioldódás) és remineralizációs (ásványi anyag beépülés) folyamatok eredményeként.

 

 

 

Mit okozhatnak a baktériumok?

Hogyan gyógyítjuk?


Kezdődő szuvasodás

Felületes, a zománcban különböző ásványi sók kioldódásával létrejövő elváltozás, melyet a baktériumok által termelt savak hoznak lére. Nincs üreg, többnyire nem okoz fájdalmat, fehér foltok jelennek meg a zománcon.

 

Helyes fogápolás

Fluoridok beépítése a kioldódás helyén
Fluoridos fogselymek
Megfelelő fogkrém használata

 

Zománcszuvasodás
Előrehaladott folyamat, létrejött az üreg, mely bakteriálisan fertőzött, beteg. Fájdalom hideg, édes, sós ingerre létre jöhet.

 

Szuvas részek eltávolítása után:

Tömések
Inlay
Onlay

 

Dentinszuvasodás
Mély, a zománc-dentin határon túlhaladó szuvasodás.

 

Szuvas részek eltávolítása után:

Tömések
Inlay
Onlay

 

Ideget elérő szuvasodás
Ha a fertőzés eléri az idegkamrát a legtöbb esetben nagy fájdalom jelentkezik, az ideg elhal és a baktériumok a csontban terjednek tovább.

 

Gyökérkezelés, melynek során eltávolítjuk a beteg ideget a fő gyökércsatornákból, majd az esetleges gyógyszeres lezárás után gyökértömést készítünk. Ezután a koronai részt restauráljuk, onlay vagy korona készíthető rá.

 

 

Kevesen tudják, hogy a fogszuvasodás kezdeti stádiumában még visszafordítható. Ilyenkor a zománc folytonossága még nem szakadt meg, nincs üreg, „lyuk”, de az ásványi sók kioldódása már észlelhető. Hozzáértő fogorvos szeme jól meg tudja különböztetni a mélyre terjedő szuvasodástól. Ez a jelenség még visszafordítható kis odafigyeléssel, helyes szájápolással és megfelelő szájápolási termékek (fogselyem, interdentális fogkefe, szájvizek…) alkalmazásával.

 

 

A hagyományos fluoridokat (aminfluorid, nátriumflourid) tartalmazó lakkok használatakor csak a felszínes rétegen alakul ki vékony ellenálló réteg és ez a hatás csak rövid ideig tart. A mélyfluorizáló oldat segítségével viszont hosszan tartó fluoridtöbbletet lehet biztosítani a remineralizációhoz. Az eljárás során két féle anyagot juttatunk a demineralizált, felmaródott fogfelszínre. Az első anyag Mg2+, és Cu2+-t tartalmazó SiF62- komplexes ásványi kovasav; a másik anyag Ca(OH)2 szuszpenzió. A két anyag találkozásakor térhálós kovagél polimer keletkezik, mely kitölti a felmaródott felszínt.

 

 

 

 

Az ideg elhalása előtti stádiumig a fogak kitisztítása és töméssel vagy inlay-jel való ellátása a megoldás.

 

Amikor a szuvasodás még mélyebbre terjed, kialakul a zománcban illetve a dentinben is az elváltozás, elszaporodnak a savtermelő baktériumok. A folyamat addig halad előre, amíg az ideget fedő dentinréteg is elpusztul, felpuhul, ez pedig azt eredményezi, hogy az ideg érintkezni fog a külvilággal. Ez már legtöbbször keserves fájdalommal jár, majd elhal az ideg. Ilyenkor már célszerű koronával, onlayjel borítani a fogat. Csak ezekkel lehet hosszú távú sikert elérni a fog megtartása érdekében.

 

 

 Az esztétikus tömések készítéséhez az adhezív technika adja az alapokat. Ez kémiai tapadási mechanizmusokat hív segítségül a fogak helyreállításában. Manapság már nem csak tömések alkalmazzuk ezt a technikát, hanem fontos szerepe van a héjtechnikában, indirekt fogtömések (inlay, onlayek), fémmentes és adhezív hidak, csapok, csonkfelépítések készítésében.

 

Ezeknek a restaurációknak az esztétikán túl (szép, fehér, fogszínű) több „jó” tulajdonsága is van: csak minimálisan kell fúrni, ami főként a szuvas és elszíneződött szövetek eltávolítására terjed ki. A fúrás után a zománc- illetve dentinfelszín edzése, maratása következik, így „kesztyűujjszerű” bemélyedések keletkeznek a maratott felszínen, ez csak mikroszkóp alatt látható, illetve leszárítva a szövetet matt felületet kapunk. Majd erre kerül rá a ragasztóanyag és csak ezek után következik a esztétikus tömőanyag. Ezt a tapadási mechanizmust nevezik „tépőzár-effektusnak”, mert a fogszövetek és a ragasztóanyag mint a tépőzár két felszíne találkozik az adhezív technika során. A korszerűbb anyagokban a ragasztóanyag és a savazó anyag már egyben található meg, így könnyebbé válik a fogorvos munkája és természetesen a páciensnek is kevesebb nehézségen kell alávetnie magát. Fogászati rendelőnkben e két ragasztási technikát alkalmazzuk, lépést tartva a fogászat előrehaladásával. Az alkalmazott anyagok minősége nem mindegy az elkészült tömés szempontjából. A esztétikus tömőanyagokat speciális rétegzési technikával juttatjuk be az előkészített üregbe, ha szükséges több szín kombinációjával érjük el az élethű restaurációkat. Fogászati rendelőnkben többféle esztétikus tömőanyagot használunk, többféle indikációra.

Néha megeshet töméskészítés után, hogy az adott fog érzékennyé válik. Ettől az érzékenységtől nem kell megijedni, pár hét alatt csökkennie kell, illetve el kell múlnia. Amennyiben úgy érzi a páciens, hogy a tömött fog előbb érintkezik, mint a többi, vagy eltolja jobbra, vagy balra az állkapcsot, akkor érdemes visszajönni egy kb. két perces fájdalom mentes beavatkozásra, amelynek során leveszünk a magas tömésből.

 

 

„Akkor tehát csak tömni kell, doktornő?” – milyen sokszor és szinte megkönnyebbülten ejtik ki ezeket a szavakat a páciensek, szinte reménykedve, hogy csak egy már jól ismert „rituálén” fognak túlesni (és pár óra múlva már el is felejthetik az egészet...).

 

 

Pedig a tömés – ha jól van elkészítve – nem egyszerű dolog!

 

Azt persze mindenki tudja, hogy nem mindegy, milyen tömőanyag kerül a fogakba. Ebben a kérdésben a választási lehetőségeket mindenki ismeri: amalgám vagy „fehér” tömés. Rendelőnkben amalgámtömést nem készítünk, nem is készítettünk sohasem, és nem is fogunk. Az amalgámtömés cseréjét viszont gyakran el kell végeznünk. Legtöbbször kipattanások, törések és másodlagos szuvasodások jelennek meg a tömések szélén. Az amalgám nem csak anyaga és színe miatt hátrányos a szájüregben, hanem töméstechnikailag sem a legjobb választás (több foganyag elvételével, dentinalávájások készítésével, makroretenciók kialakításával mind-mind meggyengítjük a maradék keményszövetet).

 

 

Nehézfém-mentesítés protokoll (dr. Csiszár Róbert)

 

 

 

Milyen a jó fogtömés és mit válasszunk?

 

Az ár-érték arány nagyon fontos az elkészült tömések élettartamára vonatkozóan. Jó minőségű kompozitból, adhezív módszerrel felépített fognál extrém erőhatásra általában nem a tömésből törik ki darab, hanem esetleg a foganyagból. Jó példája ez az esztétikus tömőanyagok erősségének. A kompozitok minősége, ahogy áruk is, nagymértékben változó. Természetesen minőségi eltérések figyelhetőek meg a különböző fajták között. Az a fogorvos, aki kicsit is ad munkája minőségére, nagyon megnézi, milyen anyaggal tömi be a fogat. Íme néhány kritérium, a teljesség igénye nélkül:

 

 • jó megmunkálhatóság
 • kiváló polírozhatóság
 • széles színválaszték
 • alacsony polimerizációs zsugorodás
 • kaméleon-effektus
 • antagonistabarát
 • kiváló széli záródás
 • törésekkel szembeni ellenállás

 

Minél több kritériumnak felel meg egy kompozit, annál magasabb az ára, így könnyen belátható, hogy nem lehet sokat várni azoktól a tömésektől, amit a fogorvos pár ezer forintos áron készít el.

 

És, hogy mitől jó egy tömés?

 

Többek között:

 

 • gondos üregtisztítás, üregalakítás, szuvas szövet teljes eltávolítása (kivétel ilyenkor az indirekt-pulpasapkázás, mert itt minimális demineralizált dentinszövet meghagyásával, és erre gyógyszer rétegzésével érhetjük el a dentinszövet újratermelődését, csakis akkor, ha a pulpa él.)
 • adhezív technika alkalmazása
 • jó minőségű savazó- és ragasztóanyag
 • jó minőségű esztétikus tömőanyag
 • rétegzési technika
 • gyógyszerek alkalmazása, ha szükséges
 • helyes megvilágítási technika
 • jól kipolírozott tömésfelszínek, hogy a lepedék ne tudjon megtapadni a tömés felszínén
 • nincs anyaghiány a fog és az esztétikus tömőanyag között
 • saját fogszövettel harmonizáló szín
 • csücsök-barázdarendszer esztétikus helyreállítása

 

Fogászati rendelőnkben többféle indikációra többféle kompozitot alkalmazunk. A két legismertebb:

 

A 3M Espe cég Filtek esztétikus tömőanyaga (Filtek Z250, Filtek Supreme), mely univerzális esztétikus kompozit valamennyi restaurációra. Kaméleon-effektusa révén a környező fogszövetek színéhez adaptálódva meg tudja teremteni a tökéletes átmenetet a fogszövetek és az esztétikus tömőanyag között. Kitűnő kopásállósága, nagyfokú törésekkel szembeni ellenállása van, melyet követéses vizsgálatok igazolnak. Kitűnő széli záródás hozható létre vele, mert tömör, mégis finom konzisztenciájának köszönhetően könnyű alakítani, formálni. Cirkónium-szilikát töltőanyagának köszönhetően igen kisfokú a polimerizációs zsugorodása, ezért másodlagos szuvasodás (tömések mellett gyakran létrejövő szuvasodás) előfordulása ritkább, mint társainál. Hosszú távú megbízhatósága miatt kitűnően lehet belőle töméseket, direkt héjakat mintázni.

 

A másik kedvelt kompozitunk az Ivoclar Vivadent (igen nagy múltú, 1923-ban alapított cég) IPS Empress Direct terméke. Kitűnő magas fényűre polírozhatóság, magas esztétika, nagyfokú kopásállóság jellemzi.A transzlucenciája pedig a foghoz hasonló.

A 32 szín és az 5 transzlucencia fokozat nyújtotta rétegezési lehetőségnek köszönhetően az IPS Empress Direct használatával a kerámiához hasonló eredmény érhető el. A dentin és zománc színek eltérő kémiai összetétele kiválóan kezelhetővé teszi az anyagot. Feldolgozási ideje hosszú, kiválóan idomul környezetéhez. A dentin masszák erős röntgenárnyékot adnak, zsugorodásuk alacsony, kiválóan adaptálhatók az adhezív réteghez. A zománcmasszák főleg kicsi illetve nanotöltőrészecskékből állnak, melyek a polírozás során sima felületet és kiváló fényt adnak.

 

Töméseinkhez a Voco cég Vococid savját,

és a 3M Espe cég Adper Single Bond II-jét,

illetve VII. generációs adhezívként az Adper Easy One Self Etch-jét használjuk.

 

Ez utóbbi egy egykomponensű önsavazó adhezív. Tömés utáni (postoperatív) érzékenység nagyon ritkán fordul elő vele. Ez egy VII. generációs ragasztórendszer, hosszan tartó fejlesztés eredményeként jött létre. Mindkét rendszer megbízható széli záródást hoz létre a fogszövet és az esztétikus tömőanyag között.

 

Fogászati rendelőnkben konzerváló fogászatban és protetikában (fogpótlások) jártas és elkötelezett fogszakorvosok dolgoznak, akiknek a szaktudása biztosíték a megbízható, kiváló minőségű munka létrehozásában. Fogorvosaink folyamatosan továbbképzik magukat, hogy az adott szakterület kiváló ismerőjévé váljanak. Ennek egyik jól látható eredménye a tömések készítésekor a maximális odafigyelés. Néhány példa – a teljesség igénye nélkül – mitől is válik egy fogorvos a konzerváló fogászat és a fogpótlások szakértőjévé: maximális foganyag megtartás, minimálinvazív üregkialakítás, alagút szuvasodások kitisztítása, a megfelelő zománclécek megtartása mellett, fogak közti, íny alatti szuvasodások megtalálása, és korrekt ellátása (ez azért fontos, mert később a felső zománc beroppanásával akár már gyökérkezelésbe is belefuthatunk), direkt héjak készítése. A protetika területéről: veneerek, héjkerámiák, direkt, adhezív, csiszolásmentes hídak, komplikált kombinált fogpótlások készítése.

  

Folytatás: Belbecs... a fog szíve, lelke

 

 

 Gyökérkezelések

 

 

 

 

 

Ha a fog idege elhalt vagy visszafordíthatatlan károsodást szenvedett, szükség van a gyökérkezelésre.

 

 

 

A legtöbb ember óckodik ettől a beavatkozástól, talán nem is alaptalanul. Pedig egy jó érzéstelenítéssel kis kellemetlenség árán (nem fájdalom!!!) korrekt, jól záró gyökértöméseket lehet készíteni. Rendelőnkben az érzéstelenség eléréséhez Ultracain DS Forte nevű érzéstelenítő oldatot használunk. Mint a neve is mutatja (forte) nagyon erős, kiváló penetrációs képességű, így a gyulladt szöveteket is 90%-ban képes elérzésteleníteni. A fennmaradó 10%-nak gyors segítségül egy kémiai idegölő szert juttatunk a fájós fogába, melynek segítségével pár napon belül elhal az ideg.

 

A gyökérkezelés során eltávolítjuk a fog koronai részéből a szuvas dentint, felépítjük, megerősítjük a fogat, amennyire lehetséges. Ezután kitisztítjuk az idegcsatornát, majd többszöri átöblítés/fertőtlenítés után vagy letömjük egy ülésben a fogat, vagy gyógyszerrel lezárjuk. A gyökércsatornák falában lerakódott baktériumokat kézi vagy gépi módon távolítjuk el. Ennek a tágításnak és átöblítésnek/fertőtlenítésnek nagyon alaposnak kell lennie, mert csak így lehet a bakteriális csíraszámot lecsökkenteni és hosszú távú, jó gyökértömést készíteni. Az átöblítést NaOCl, H2O2 illetve desztillált vízzel végezzük. Nehezen hozzáférhető csatorna-kiöblösödéseknél lehetőség van ultrahangos gyökércsatorna-átöblítésre, ezzel a speciális fejjel a nehezen elérhető pl. belső reszorpciót (felszívódást) mutató fog gyökércsatornája is elérhető. Így több baktériumot tudunk elpusztítani, és fertőtleníteni az adott területet (EMS Piezon ultrahangos gyökércsatorna átöblítő fej).

 

 

A feltágításhoz többféle technikát alkalmazhatunk, íme néhány a lehetőségekből, dióhéjban:

 

 •  

   

  Step Back Technika 

  Fogorvosi egyetemek által talán legjobban favorizált technika. A gyökércsúcstól indulva 1-1 mm-rel feljebb haladva mindig egy eggyel nagyobb tágító műszerrel szélesítjük a csatornát. Így egy egyenletesen szélesedő, kúp alakú, megbízhatóan tömhető csatornát kapunk. Görbe csatornáknál is használható.

 •  
 • Step Down Technika 
 •  A gyökércsatorna bemenetet és a pulpakamrát gépi eszközökkel (Hero Shaper - Micro-Mega; ProTaper - Dentsply)
 • tágítjuk, majd a gyökér csúcsi harmadát kézi műszerekkel finoman szélesítve munkáljuk meg. Ez a technika kicsit gyorsabb talán, a gépi eljárás miatt, persze foga válogatja.

 •  

  Circumferenciális tágítás

  Az előző két eljárással kombináltan szoktuk használni. A csatorna falát kis kifelé irányuló húzogató mozdulatokkal tisztítjuk. Szép egyenletes csatornafal lesz a végeredmény.

   

   

 

A gyökérkezelések másik sarkalatos pontja a gyökércsatorna hosszának bemérése. Ez adja meg, hogy meddig fog tartani a gyökértömésünk. Ezt röntgennel és/vagy elektronikus gyökércsatorna-bemérővel állapítjuk meg. A fertőtlenítések, átöblítések, tágítások, esetleges gyógyszeres ideiglenes tömések után egy jól tömhető, kúp alakú csatornát kapunk, mely még így is csak pár milliméter szélességű.

 

A gyökérkezelés a komplett, falálló, csúcsig érő gyökértöméssel fejeződik be. Többféle gyökértömési technika létezik, fogászati rendelőnkben laterálkondenzációs technikával készítjük a gyökértöméseket, ez a technika egyike a legkorszerűbb gyökércsatorna-lezárásoknak. A technika vékony guttaperchacsúcsok egymáshoz préseléséből áll, egy speciális műszer segítségével. A guttapercha csúcsok mellet a jobb zárást még egy folyékony gyökértömőanyag is elősegíti. A kettő együttes alkalmazásával megbízható, korrekt gyökértömések készülnek. Feltágított, görbe gyökércsatornák tömése is kivitelezhető vele, persze csak egy határon belül.

 

Bár a gyökér korrekt ellátása megtörtént, nem szabad elhanyagolni a fog koronai részének (látványos) felépítését, mely csak most kezdődik. Ha ez nem történik meg, hiába szenvedtünk a fog megmentésével.

 

Fontos tudni, hogy a gyökérkezelt fogak törékenyek, és szeretnek elszíneződni. E két hátrány kiküszöbölésére, és a fog definitív ellátására javasolt az onlay, illetve a korona.

 

Vissza a kezdő cikkhez: Amit a szuvasodásról általában tudni kell!

 

A MOBOT által 1998 óta javasolt gyógyszerelési program:
 

Az alkalmazott terápiát a terheléses tünetek súlyossága határozza meg. Gyakran a páciensek az összes amalgámtömés cseréjét kérik, ilyenkor gyógyszeres kiegészítő terápia nélkül kialakulhat az ún. toxicalis decompensatio tünetcsoportja, mely a túl rövid idő alatt, nagy számban kicserélt tömések következménye lehet. Tünetei: émelygés, hányinger, emésztési zavarok, haspuffadás, idegesség, a bőr foltszerű kipirosodása, szédülés, vérnyomás-ingadozás.

 

 

1. Alap I. (egy hónapig) az összes fémtömés eltávolítása alatt elkezdve és a befejezés után is folytatva

- Se 150-200 mg/nap

- Zn 20 mg/nap

- A-vitamin 50.000 NE (100 mg)

- C-vitamin 200-500 mg/nap

- E-vitamin 100-200 mg/nap

- Folsav 1-3 mg/nap

- Folyadékbevitel 1,5-2 liter/nap

 

 

2. Alap II. (három hónapig) az 1. pontban említettek, plusz:

- Coenzym-Q 10 10-30 mg/nap

- Phönix-szerek (Phönohepan, Solidago, Antitox, Lymphophön) 45 napig, előírás szerint

 

3. Specifikus, (5-8 hónapig) az 1. és 2. pontban említettek, plusz:

- B6-vitamin (50 mg/nap egy hónapig)

- magnézium (100 mg/nap egy hónapig)

- B1-vitamin (50 mg/nap egy hónapig)

- B12-vitamin (15-25 mg/nap egy hónapig)

- kálciumpótlás két hónapig

- homeopatikumok: Merc. sol., Zinc. met., Arg. nitr., Arg. met., Arnica – D4-D12 potenciálban

 

4. Individuális, tesztelt homeopátiás készítmények, közepes és magas potenciálok és nehézfém-kivezető szerek

 

5. Terhesség és szoptatás alatt csak vitaminkészítmények adhatók!

 

6. Gyerekeknek 14 éves korig homeopátiás komplexeket célszerű csak adni

 

A szerves kötésben lévő szelén szabad gyököket hatástalanítani képes vegyület. Ezért kell minden esetben, ha felmerül a nehézfémterhelés lehetősége, a méregtelenítés alatt 100-150 mikrogr/nap szerves szelént szedni, a tömések cseréje alatt és a befejezés után is még 2-3 hónapig.

Amalgámtöméseink nagy részét még gyermekkorban helyezték be fogainkba. Ezek felszíne az évek során elszíneződik, kopik, felszíni egyenetlenségek jelentkeznek rajta. Néha ezen egy-egy ügyes polírozással lehet segíteni, ha azonban a tömésből vagy a fogból kipattant egy darab, vagy barnás elszíneződés jelentkezik, érdemes cserélni a tömést. Bizonyos idő után a tömés „elöregszik”, és már nem zár jól, mellette beszivárognak az ételek, italok, baktériumok a tömés alá, ott – a tömés által védve – elzártan szuvasodás formájában okoznak panaszokat. Amalgám tömések alatt is nagyon gyakori (90%) az alászuvasodás, ilyenkor a csere elkerülhetetlen.

 

Fogászati rendelőnk széleskörű fogászati ellátással foglalkozik – az egyszerű esztétikus töméstől, fogkő-eltávolítástól kezdve a legbonyolultabb kombinált fogpótlásig. Kellemes légkör, mosolygós arcok, barátságos tekintet – ezek mind megkönnyítik a kezelést. Ki tudja, lehet, hogy máskor is találkozunk?